Algemene info over deze site...

November 2002:

Start van het project 'StageWebsite' gefinancierd door de Vlaamse Regering.
Na brainstorming werden volgende doelen vooropgesteld:

Een website uitbouwen om de communicatie tussen studenten en docenten van de lerarenopleiding en stagementoren uit basis- en secundaire scholen te stroomlijnen.
Inclusief een zeer handig student volgsysteem waarbij stageverslagen door docenten kunnen ingevoerd en beschikbaar gesteld worden.

December 2003

Een eerste versie van de website werd on-line gezet.

Hierbij gaat mijn dank naar Tom Franken en Kristof Boeckx, twee (ondertussen) ex-studenten aan onze opleiding.
Tom maakte het mogelijk dat documenten konden geupload worden naar onze server. Het forum is eveneens door hem aangebracht en voor een stuk uitgewerkt.
Kristof verzorgde de lay-out. Alle knoppen en tekeningen zijn van zijn hand.

De andere delen werden door mezelf uitgewerkt:
Het informatieve gedeelte van de site waarin je informatie kunt opzoeken over stagescholen en lectoren. Deze gegevens worden door lectoren en stagecoördinatoren zelf aangevuld.
De beveiliging van de site die het mogelijk maakt dat studenten en lectoren enkel die gegevens kunnen raadplegen die voor hen van toepassing zijn! Het invullen van de stageverslagen is hiervan het belangrijkste voorbeeld. Lectoren voeren on-line stageverslagen in. Studenten kunnen enkel hun verslagen lezen. Deze verslagen worden elk jaar bijgehouden. Op deze wijze kan men per student zijn 'stageverleden' raadplegen.
In december 2003 werden met succes een 500-tal verslagen ingevoerd door lectoren ILSO.

Mei 2003

Vooropig de laatste versie van de site. Het invoeren van stageroosters werd geïmplementeerd. Dit is een enorm voordeel bij het plannen van stagebezoeken. Studenten voeren hun stagelessen in, lectoren plannen hun bezoeken. 'Dubbele boeking' is hierbij uitgesloten, vermits lectoren elkaars planning kunnen volgen.
Studenten kunnen hun voorkeursstagescholen voor het volgende academiejaar invoeren.

December 2004
Alle opleidingen ILKO, ILLO en ILSO maken gebruik van het StageWeb. Er werden een 4000-tal verslagen ingevoerd.

Augustus 2005
Tot op heden werden er 680 evaluaties gemaakt voor ILKO, 780 evaluaties voor ILLO en 5050 evaluaties voor ILSO.

September 2005
De site werd aangepast aan de nieuwe terminologie. Zo werden de begrippen ILKO, ILLO en ILSO vervangen door PBKO, PBLO en PBSO.
De vernieuwing van het studentenadministratieprogramma BAMAFLEX, zorgde er ook voor dat er een grondige wijziging diende te gebeuren aan de databank van het stageweb om alle studentgegevens te importeren. Hierdoor werd ook het inloggen voor studenten aangepast.

Dirk Van Deuren
stagewebmaster